miércoles, 14 de octubre de 2009

AMPLIAR MEMORIA RAM

Por raro que pareza, pódese retocar a capacidade da Ram. Retoque moi positivo, pois milloramo-las prestacións do noso pc dunha maneira moi sinxela...

jueves, 8 de octubre de 2009

POUCO REPRÍS?

O pc perdeu reprís? Cada vez vai máis lento na arrancada?
Que veloçidade tiña o condenado, e aghora vai máis lento cá burra do malo...